Xếp hạng Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35868086Nguyễn Khánh Trình33B6244017801
2 35927601Nguyễn Khánh Trình33B521607716
3 35760097lê thị lan33a210602566
4 35659131Nguyễn Tấn Phát33B38104050
5 35591742Trần Gia Bảo3A26202966
6 35568173Hoàng Minh Hiếu33B25901337
7 35908189Nguyễn Khánh Trình33B14701150
8 35113648Nguyễn Lê Hà Anh3C14501245
9 35584649Nguyễn Tấn Công33B13501171
10 34107242Hồ Hoàng Lâm32b1270980

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75