Xếp hạng Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35617571Hồ Bảo Như22A6352010807
2 35593745Nguyễn Tuấn Khải22b412202956
3 35870214Nguyễn Thiện Nhân22a14201346
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616