Xếp hạng Trường THCS Phan Thúc Duyện  Vật lý 7

Tất cả / Trường THCS Phan Thúc Duyện / Vật lý  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Phan Thúc Duyện

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35142328nguyễn phan thảo nguyên77/524601182

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75