Xếp hạng Trường THCS Lương Sơn  Vật lý 8

Tất cả / Trường THCS Lương Sơn / Vật lý  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Lương Sơn

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35688202Nguyen Thi Huyen Trang88A723705176
2 36076575Nguyễn Thị Mỹ Linh8A722905703
3 35354416Nguyễn Thị Mỹ Linh88A620505296
4 36047013nguyen thi thu huong 8a720304829
5 35409500Nguyễn Thị Mỹ Linh88a619703755
6 36045932Nguyễn Thị Mỹ Linh8A619603777
7 35687957Nguyen Thi Huyen Trang88A618703879
8 35354940NGUYỄN THỊ HUYỀN THƠ88a718706930
9 35688347Nguyen Thi Huyen Trang88A618503452
10 35351243Nguyễn Thị Mỹ Linh88A718505943
11 35707737Nguyen Thi Huyen Trang88A618402277
12 35351205Nguyễn Thị Mỹ Linh88A618404620
13 35338865Nguyễn Thị Mỹ Linh88A718407097
14 35354780Nguyễn Thị Mỹ Linh88A618006038
15 35675554Nguyen Thi Huyen Trang88A617706008
16 35337844Nguyễn Thị Mỹ Linh88A617605323
17 35924247Nguyễn Thị Phương Linh88A717207550
18 36076768Hà Thị Phi Nhi88A717105536
19 35983725ha thi phi nhi88A617002570
20 35384120Nguyễn Thị Thu Hương 8a616403803
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616