Xếp hạng Trường THCS Lương Sơn  Vật lý 6

Tất cả / Trường THCS Lương Sơn / Vật lý  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Lương Sơn

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35370031Nguyễn Thị Yến Yến66A740504351
2 35396530Nguyễn Thị Yến Yến66A633403305
3 35310989Nguyễn Thanh Nga66a732906109
4 35310868Nguyễn Thị Yến Yến6A632504053
5 35743245Nguyễn Thanh Nga66A632303237
6 35338093Hoàng thị như quỳnh66a730606225
7 35367736Nguyễn Thị Yến Yến66A630303245
8 35353468Nguyễn Thị Yến Yến66A630303712
9 35310770Nguyễn Thị Yến Yến6A630205099
10 35409403Ha Quang Vinh6a629303671
11 35310816Nguyễn Thị Yến Yến6A629305098
12 35368310Nguyễn Thị Yến Yến66A629103788
13 35311045Nguyễn Thanh Nga66a628103336
14 35311076Nguyễn Thanh Nga66a627803209
15 35396539Nguyễn Thanh Nga66a627202807
16 35498095Ha Quang Vinh6a526703451
17 35409409Nguyễn Thanh Nga66a626503844
18 35337980Nguyễn Thị Yến Yến6A626304091
19 35449545Nguyễn Thanh Nga66a626103704
20 35397090Nguyễn Thanh Nga66a626002655
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616