Xếp hạng Trường THCS Đồng Luận  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Đồng Luận / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Đồng Luận

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35639114Nguyễn Thị Gia Linh77A318405404
2 35640706nguyễn anh huyloa77A312104610
3 35639115Quyết Đức Quân77A312004632
4 35636744Nguyễn Anh Huy77A310004951
5 35636405Lê Anh Tiến77A26702105
6 35649345Nguyễn Thị Gia Linh77A14201801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75