Xếp hạng Trường THCS Diễn Hồng  Toán Tiếng Việt 8

Tất cả / Trường THCS Diễn Hồng / Toán Tiếng Việt  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Diễn Hồng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35733163Nguyễn Thủy Nguyên8A8622709230
2 35733174Nguyễn Thị Cẩm Tú88a6198010740
3 35733188Nguyễn Thị Khánh Vy88A28502975
4 35853700Nguyễn Thủy Nguyên88A13101801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616