Xếp hạng Trường THCS Yên Hồng  Toán Tiếng Việt 9

Tất cả / Trường THCS Yên Hồng / Toán Tiếng Việt  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Yên Hồng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35759481công99a147504996
2 35503331nguyên long toc99a212601654

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75