Xếp hạng Trường Tiểu học A Minh Thuận  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học A Minh Thuận / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học A Minh Thuận

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36125443Trần Tú Anh11D772809262
2 35782315Pham Minh Phuong11B770808812
3 36125498Lê An Nhiên11D7707010090
4 35812191Đào Khánh Ly11E770607635
5 35060744Nguyễn Lê Bảo MInh11A7683010906
6 35060476Phạm Khánh An11A7682010301
7 36125256Lê Minh Tiệp11c7679010435
8 35782448Tran Thanh Dat11B7661011473
9 35782470Ha Gia Han11B766007908
10 35416442Trần Hoài An11c7657011657
11 35822101Lê Thị Kim Ngân11c763307060
12 35830918Trần Hà My11C7633010210
13 35562978trần nguyễn anh tuấn11C7625011846
14 36130015le bich ngoc11c662105365
15 36096165Bùi Duy Phát11c7609010384
16 35782491Doan Gia Hung11B660306413
17 35060711Trần Gia Bảo11A7596012248
18 35060402Nguyễn Lê Bảo Minh11A759107820
19 35822460Trần Hà My11c758708440
20 35927224Trần Văn Quân11E7587010064
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616