Xếp hạng Trường Tiểu học A Minh Thuận  Toán Tiếng Anh 3

Tất cả / Trường Tiểu học A Minh Thuận / Toán Tiếng Anh  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học A Minh Thuận

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35825362Phạm Huy Quyến33d718407248
2 35491420Trần Bảo An33c417105355
3 35833214Trần Văn Thịnh33d716805000
4 34853900Trần Ngân Hà33D312703382
5 36088631Đỗ Quang Huy33d510402044
6 33474012Phạm Phúc Thái32B12701203
7 35833144Trần Minh Thư33d1260370
8 35830914Trần Hà33D1240969
9 35824844Trần Ngân Hà33d1180161
10 35494959phạm xuân lương 33b1150194
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616