Xếp hạng Trường Tiểu học A Minh Thuận  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học A Minh Thuận / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học A Minh Thuận

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34265000Trần Bình Minh21C37501407
2 35992366Nguyễn Khánh Đan22B14501452
3 35528815Vũ Đức Đam22A1260769
4 35795678Trần Tuấn Nam22e1170273
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616