Xếp hạng Trường Tiểu học Mỹ Tân  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Mỹ Tân / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Mỹ Tân

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35313961Trần Tuấn Duy33A26003036
2 35492356vũ phương anh33a15001801
3 35273384Trần Ngọc Duy33A14201802
4 35429585Trần Ngọc Duy33A14001662
5 35374970vũ bảo nam33a41380828
6 35323664lộc33a1330797
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616