Xếp hạng Trường Tiểu học Mỹ Tân  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Mỹ Tân / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Mỹ Tân

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35701247Nguyễn Thùy Linh22d213902801
2 35547706Nguyễn Ngọc Anh22A312605404
3 35529236Nguyễn Thùy Linh22d210301791
4 34617911Nguyễn Trần Minh Thư21E24902258
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616