Xếp hạng   Toán Tiếng Anh 7

Tất cả /  / Toán Tiếng Anh  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35581990Vũ Thị Vân Anh77a36602712
2 35544009Vũ Thị Vân Anh77A24801799
3 35543505Bàn Quốc Huy77A24702360
4 35741883Bàn Quốc Huy77A24501595
5 34833723Bàn Quốc Huy76A24401539
6 35581342Phí Thùy Trang77A24402251
7 35587145Phí Thùy Trang77A23902993
8 35541715Bàn Quốc Huy77A12201304

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75