Xếp hạng Trường Tiểu học Tam Thanh  Toán Tiếng Anh 5

Tất cả / Trường Tiểu học Tam Thanh / Toán Tiếng Anh  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tam Thanh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 28557460Đặng Thanh Tùng55a47229512689
2 36085440man tung54a718753915
3 28674413Vũ Kim Ngân5A47173511833
4 35108740Bùi Lâm Phú55a4717059059
5 35179915bùi lâm phú55a424801449
6 33041418Chu Quốc Huy55a32430784
7 35016125Bùi Anh Vũ55A41360980
8 36058305Phạm Anh Dũng55a312601578
9 35923259Liễu Phương Nga55a21220605
10 31064244vũ kim ngân5A412101384
11 35903025Liễu Phương Nga55a21200523
12 31588668lieuphuongnga52221150508
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616