Xếp hạng Trường Tiểu học Tam Thanh  Toán Tiếng Anh 4

Tất cả / Trường Tiểu học Tam Thanh / Toán Tiếng Anh  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tam Thanh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 31673394Phùng Linh Trang44A87212510711
2 31864020Phùng Linh Trang44A8618908232
3 33570213Tạ Quế Anh43a47176511915
4 34576763Vũ Nguyễn Hải Phong44a8717359760
5 36083678man tung44a717204466
6 33921020Hoàng Trọng Trí44a8716106383
7 35165945Hoàng Nam Anh4A8715507906
8 35656669Hoang Nam Anh44a8613305427
9 35127416Đào Mạnh Quân44a2712604419
10 35211048Hoang gia ngoc44a2712009143
11 35416606Dao Minh Quan 44a8710406579
12 35040704Trương Lê Hoàng44a879506655
13 35690252Hoang Nam Anh44a813301802
14 35568248Vihoanggialinh44a813101802
15 31637475Nguyễn Việt Cường44a41270896
16 35224068Hoang gia ngoc44a21220665
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616