Xếp hạng Trường THCS Đông Kinh  Toán Tiếng Việt 9

Tất cả / Trường THCS Đông Kinh / Toán Tiếng Việt  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Đông Kinh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32192059Nguyễn Gia Bảo98a1629509533
2 8270815Nguyễn Gia Bảo99a3629409544
3 30840801Nguyễn Gia Bảo99a3626109787
4 36058827Lương Thu Trang98A3618908189
5 36104204Lương Thu Trang98A3618605794
6 32330706Nguyễn Duy Hiếu 99a3 618606633
7 35694982Hiếu Nguyễn Trung 99a2514506714
8 36040365Lương Thu Trang98A3613908157
9 33139939Hiếu Nguyễn99a239404734
10 32210042Nguyễn Gia Bảo99a328602799
11 35400100Ngọ Thanh Phương99a325503605
12 35901214Nguyễn Khánh linh99a112401801
13 33703520Đỗ Thị Tường Vân98a612201361
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75