Xếp hạng Trường THCS Đông Kinh  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Đông Kinh / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Đông Kinh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34443711Trần Đức Cao Phát77A5723409576
2 35017175Bế Anh Thư77a3411405651
3 34967023Trần Đức Cao Phát 76A526401724
4 35123222Bế Anh Thư 77a312701802
5 33044456Nguyễn Hữu Nhật Minh77a112601801
6 35160762NGUYỄN ĐỨC THIÊN77a51210540

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75