Xếp hạng Trường Tiểu học Tân Thành  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Tân Thành / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tân Thành

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35896236Trần Trí Dũng33A630953564
2 35896207Nguyễn Bảo An33A629703530
3 35896225Nguyễn Hoài Nam33A629103722
4 35896217Lê Gia Hân33A628854991
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616