Xếp hạng Trường Tiểu học Tô Hiệu  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Tô Hiệu / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tô Hiệu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35898852SUPER IDOLL22a1615652697
2 35625867HOÀNG NGỌC LAN22A2315605404
3 35832229hacked22a1314703374
4 36064996trịnh gia huy22a1613351900
5 35866726Siêu Nhân Violympic22a1612502058
6 35053362Lê Xuân Phúc22a1110501802
7 35744525hoàng ngọc hân2214201482
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616