Xếp hạng Trường Tiểu học Hưng Vũ  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Hưng Vũ / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hưng Vũ

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35505368Giáp Việt Cường44a336903617
2 35488522Giáp Việt Cường44a326003603
3 33669536Giáp Việt Cường42a325103602
4 35569666Giáp Việt Cường44a324802245
5 35538074Giáp Việt Cường44a31360856
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616