Xếp hạng Trường Tiểu học Nhất Hoà  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Nhất Hoà / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nhất Hoà

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35626956Dương Ngọc Lan22418406878
2 35628156Dương Quý Giáp22210503603
3 35627959Vũ Vương Thùy Dương2229403254
4 35627835Dương Thời Thắng2229303199
5 35628099Dương Thời Bảo Lâm2227802891
6 35628821Dương Xuân Bắc2214801800
7 35628029Dương Công Duy Khánh2214601264
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616