Xếp hạng Trường Tiểu học Đình Dù  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Đình Dù / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đình Dù

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35921085ĐỖ KHÁNH NGỌC11A1635707304
2 35507474Nguyễn minh trang1A323504969
3 36147184Đỗ Quỳnh Anh11222203191
4 35630048Lê Hoàng Khả Ngân11A4420407207
5 35472124Trần Sơn Anh11A3112601802
6 35603064tran son anh11a33530942
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616