Xếp hạng Trường THCS Lương Tài  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Lương Tài / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Lương Tài

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35756490Nguyễn Anh Khoa66A1623106512
2 35547779Nguyễn Anh Khoa66A1622704909
3 34558076nguyễn anh khoa66A1621606049
4 33723167nguyễn anh khoa 66A1311701984
5 35617273Đặng Thành Tiến66A337503973
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616