Xếp hạng Trường Tiểu học Tống Trân  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Tống Trân / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tống Trân

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35679285Phạm Như Ngọc11b441904653
2 35648672Nguyễn Ngọc Khánh Linh11A114001622
3 35383622Đặng Minh Quang11c17901098

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5