Xếp hạng Trường Tiểu học Dương Quang  Toán Tiếng Anh 3

Tất cả / Trường Tiểu học Dương Quang / Toán Tiếng Anh  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Dương Quang

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34882849Nguyen An Phu32A226503503
2 35433703Nguyễn Uy Vũ33a225702863
3 35259548doquochuy33a113201803
4 35025109Nguyen Bao An33a31280606
5 35125686Nguyễn Tâm An33a41210987
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616