Xếp hạng Trường Tiểu học Dương Quang  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Dương Quang / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Dương Quang

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34866809Nguyễn Anh Khang22A4415405513
2 35292626Phạm Khôi Nguyên22A4210703542
3 34781834Buidieulinh21a136801699
4 35277086bui dang thai22a426601231
5 35360185Ngô Chí Tài22a215301801
6 35425225Bui Mai Huong22a314601802
7 35453844Phạm Khôi Nguyên22A414501342
8 35517283Ngô Thảo Chi2A212901456
9 35122152Nguyen Quang Anh22A41280482
10 35181813Nguyễn Diệu Linh22A11260367
11 35160212xuankhanh22a11180608
12 34868979Đào Phúc Khang21A11160342
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1196 · Branch · Slug: 2ef4d0179814b58574f850b7d7de7d43552b9239