Xếp hạng Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1  Toán Tiếng Anh 3

Tất cả / Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1 / Toán Tiếng Anh  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32321891BÙI QUỐC THÁI33A77552011140
2 34249393Trần Gia Thịnh33A77375012803
3 34046938Lê Tuệ33A77174010370
4 36102206Nguyễn Anh Khoa33A2511502297
5 33663900Đặng Đức Khôi31A349802664
6 33913187Nguyễn Khánh Ngọc33A617701801
7 35332494Nguyễn Thị Diệu Linh33A716601398
8 34640279Nguyễn Phạm Nhật Minh32A616101801
9 35258264Vũ Đức Nghĩa33A725802635
10 35895080Lê Nguyễn Hà Phương3A415401801
11 35444855Bùi Đào Anh Thư33A415301801
12 35423658Bùi an duy33a71510952
13 34431760Nguyễn Gia Linh32A614601802
14 36119654Đỗ Bảo Châu33A41450866
15 35161736bùi an duy33a714501282
16 35402407Bùi an duy33a71400489
17 35304520nguyễn ngọc anh3a614001110
18 35108385Nguyễn Như Nam3E713901801
19 35304004Nguyễn Ngọc Anh3a61290967
20 35840661Vũ Hoàng Bách3A712601306
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616