Xếp hạng Trường THCS Hoà Phong  Toán Tiếng Việt 8

Tất cả / Trường THCS Hoà Phong / Toán Tiếng Việt  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hoà Phong

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35221169Phạm Minh Hà88A7239010269
2 35534118Nguyễn Thị Ngọc Hà88A7234013439
3 35261690Đỗ Việt Hà88A720709616
4 35639874Phạm Thị Khánh Vân88A720509649
5 36124688Bùi Quang Trường88A7205011868
6 35651608Vũ Đức Duy88A716609319
7 35641724vũ huyền trang88A7148010738
8 35267757Đỗ Việt Hà88A13101475
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616