Xếp hạng Trường THCS Hoà Phong  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Hoà Phong / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hoà Phong

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35170831vũ linh ngọc77713207349
2 35222627Nguyễn Hoàng Lâm77D512407328
3 35221218Nguyễn Đức Trung77A26303548
4 36092454Nguyễn Bảo Ngọc77A25703614
5 35111549Nguyen Hai Anh77A24201303
6 35223008Pham Mai Anh77A23801232
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616