Xếp hạng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Nguyễn Lương Bằng / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Nguyễn Lương Bằng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35943291Nguyễn Thanh Gia Bảo77A7291011397
2 35431310Trần Thị Anh Thư77A7283010182
3 35803324Hoàng Việt Cường7a520108012
4 35730620Nguyễn Thanh Gia Bảo77A414405983
5 23797558Lê Thị Mai Xuân77D39304221
6 32411697Lê Thị Mai Xuân77D13201217
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616