Xếp hạng Trường Tiểu học Đồng Tiến  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Đồng Tiến / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đồng Tiến

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33776562Nguyễn Tùng Bách33A17558511303
2 33704791Nguyễn Tùng Bách33A16491010738
3 32315983Tống Minh Vũ33A27364013484
4 35128255Lê Thị Minh Ngọc33A1736208722
5 32641158Nguyễn Hồng Anh33A17332011735
6 32363828Nguyễn Danh Đạt33A27283012112
7 33581662Nhatan3a326705124
8 32204843Nguyễn Tuấn Đạt33A27262011864
9 32366748Nguyễn Đình Phong33a17246512819
10 33147269Nông Huy Tuấn33A16242010321
11 35705446Đỗ Diệu Anh33a27242012660
12 33147347Nông Huy Tuấn32A16240010810
13 35925429Lưu Kim Bảo An33a27237511519
14 33147505Nguyễn Anh Vũ33A17237010132
15 35934538buivuphihung33a17234010150
16 33973790Đinh Gia Hân33a27233510311
17 32315709Nguyễn THanh Hải33a2723158759
18 35354579Lê Trung Kiên33a27228011091
19 35902971Nguyễn Trà My33a27226510642
20 33291199Nguyễn Đức Quân32A17225511773
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1196 · Branch · Slug: 2ef4d0179814b58574f850b7d7de7d43552b9239