Xếp hạng Trường Tiểu học Đồng Tiến  Toán Tiếng Anh 5

Tất cả / Trường Tiểu học Đồng Tiến / Toán Tiếng Anh  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đồng Tiến

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 27875888Hoàng Minh Tường Khang55a2620509597
2 33083405Nguyễn Mạnh Đạt55a2611904837
3 27058113Ngô Chí Công55A212801774
4 27848031Nguyễn Vũ Hà My55a21180697

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75