Xếp hạng Trường Tiểu học Đồng Tiến  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Đồng Tiến / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đồng Tiến

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33802751Nguyễn Đức Hiếu22A1729509974
2 35444886Phạm Hoàng Bảo Ngọc22A1422007034
3 34040691tran duy gia linh22A1212003326
4 34243025Nguyễn Thu Trang22A223702027
5 35394219Lê bảo Uyên22A21290297
6 34029043Nông Thị Phương Anh22A212901580
7 33702526Ngần Hải Đức22A11270325
8 35907083Lê Ngọc Thành Hưng22a11210717
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616