Xếp hạng Trường Tiểu học Yên Mông  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Yên Mông / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Yên Mông

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35471527Nguyễn Thị Quý Thương55B7219010243
2 36084112Nguyễn Thị Ngọc Diệp557159012030
3 35471579Nguyễn Thị Ngọc Diệp55B23602425
4 35471547Đinh Việt Anh55B23402812
5 36001725Lê Bát Bảo55B1150433
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616