Xếp hạng Trường THCS Hữu Nghị  Toán Tiếng Anh 7

Tất cả / Trường THCS Hữu Nghị / Toán Tiếng Anh  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hữu Nghị

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32094910Vũ Trần Hà Anh77A19360014118
2 35387821Phạm Đức Dũng77A19329013126
3 35032714Nghiêm Hoàng Anh Tuấn 77A1829408811
4 35209590Nguyễn Huy Vũ77A19257013459
5 11849591Dương Hà Huy77A17238012240
6 13866734Nguyễn Đăng Duy77a19236010168
7 35337962Nguyễn Linh Giang77a18226011361
8 33824470Bùi Nguyễn Đức Bình77A!9215013598
9 35183194Vũ Quỳnh Trang77A37198012716
10 32227067Phạm Hoài An77a37197013340
11 35195122Tô Đào Hương Giang77A1718309440
12 35964630Tạ Hoàng Anh77A1718008598
13 35059516Phạm Xuân Bách77A17178010926
14 35286580Lê Tuệ Minh77A1716608948
15 31287664Tạ Hoàng Anh77A1715709817
16 14424492Nguyễn Thành Long 77a1714309638
17 32301321Nguyễn Đình Minh77a1512307058
18 35032715Nghiêm Hoàng Anh Tuấn 77A1710502329
19 35926773Tạ Hoàng Anh77A138103457
20 15047918Vũ Trần Hà Anh77A127302733

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5