Xếp hạng Trường THCS Hữu Nghị  Toán Tiếng Anh 6

Tất cả / Trường THCS Hữu Nghị / Toán Tiếng Anh  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hữu Nghị

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35284894Nguyễn Thế Bảo66A1742308163
2 24435656Nguyễn Thị Thu Hoài66A6537408682
3 24344006Nguyễn Quỳnh Anh66A1735509202
4 20466455Nguyễn Ngọc Linh Đan66A17335010428
5 21311801Phạm Quang Huy66a17333010392
6 35222752Nguyễn Vũ An Duy66A17265010422
7 35249351Đinh Nguyễn Gia Bảo66a17263012165
8 35347493Nguyễn Thế Bảo66A1426103972
9 35711395Nguyễn Thế Bảo66A1425704984
10 35316516kjyhtgre66A?424304862
11 21577876Phạm Đức Hùng66a17238012023
12 35338900 ăn hại gamer66A?422203959
13 35193139hello bạn nhỏ66A1319503373
14 35161589Nguyễn Thế Bảo66A1319403611
15 35898972Phùng Chấn Hưng66a1418905177
16 32841335Nguyễn Thế Bảo66A1217802995
17 33940528nguyễn thế bảo66A1317304474
18 33704911Nguyễn An Phúc66A2311703004
19 35313868Nguyễn Thế Bảo66A?210802091
20 35206215who are you66A129702527
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616