Xếp hạng Trường THCS Sông Đà  Toán Tiếng Anh 9

Tất cả / Trường THCS Sông Đà / Toán Tiếng Anh  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Sông Đà

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35108416Xa Nguyễn Nhật Minh99a3732509769
2 32371932Tăng Nguyễn Thục Anh99A2724709006
3 35156892Lưu Hà Linh99a1715209174
4 36091563Bờ vực tuyệt vọng99999213103099
5 35105236Nguyễn Diệu Linh99a114601785
6 35156701Nguyễn Diệu Linh99a114401802
7 36058142991350855
8 35171528Lưu Hà Linh99a112901423
9 33941278Trần Minh Hiển99a112101049
10 36076449aaa99A211701623
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616