Xếp hạng Trường Tiểu học Ngọc Lương A  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Ngọc Lương A / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Ngọc Lương A

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35781212Nguyen Ha Vy2lop2d730107541
2 35876462Nguyễn Xuân Thành22E725557620
3 35644147Kiều Cao Khánh2lớp 2D7229013208
4 35757920Nguyễn Hải Đăng22D714854355
5 35522704Bùi Hoàng Vỹ2lớp 2310904592
6 35667535Bùi Hoàng Vỹ2lớp 228803501
7 34680195đinh trọng nhân21A28402784
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616