Xếp hạng Trường Tiểu học Chiềng Châu  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Chiềng Châu / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Chiềng Châu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35595819Ngần Châu Anh33a16331510473
2 35597113Hà Thị Thu Huệ33A27242013439
3 35597126Hà Thị Ngọc Diệp33A27214511711
4 35595922Lò Thanh Hà33a1421406308
5 35454983Lò Thanh Hà3lớp3A1417206082
6 35455067Hà Bảo Trâm33A1415704948
7 35461677Hà Thúy Đan33A128903603
8 35449798Ngần Châu Anh 33A115801802
9 35452534Hà Thị Huyền Trang3315001440
10 35595839Hà Bảo Trâm33a11370683
11 35547627Phạm Bảo Nam33a11300640
12 35455391Phạm Bảo Nam33A11190970
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616