Xếp hạng Trường Tiểu học Chiềng Châu  Toán Tiếng Anh 1

Tất cả / Trường Tiểu học Chiềng Châu / Toán Tiếng Anh  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Chiềng Châu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35641099Ngần Nhật Mai11A3534007190
2 35604460Vũ Văn Đăng1128201945
3 35598434Vũ Mạnh Hưng11a21620796

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75