Xếp hạng Trường THCS Mai Hịch  Vật lý 6

Tất cả / Trường THCS Mai Hịch / Vật lý  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Mai Hịch

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36132621Hà Anh Phương66718907509
2 36131032hà công bảo66714909905
3 35350823Hà Ngọc Linh66513507203
4 35543012Ha Cong Bao66713409513
5 35543038Hà Ngọc Linh66712908923
6 35934814Hà Anh Phương667121010724
7 35934849Vì Thị Quỳnh Như66711807543
8 35543001Vì Thị Mai Hoa667116010992
9 36129673Hà Anh Phương6636903191
10 35934877Hà Thị Huyền Trang6635704495
11 35307793Kha Duc Huy661250920
12 35542974Hà Anh Phương6612101700
13 35934894hathquynhnhu6611901640
14 35934848vi phuong quyen6611701019
15 35543024vi phuong quyen661160672
16 35543054vi thi ha nhi6611501161
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616