Xếp hạng Trường Tiểu học Quang Trung  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Quang Trung / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Quang Trung

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35707302Truong Ngoc Bich44a513306723
2 35749245Trần Bình Minh 44a413103980
3 34411286Hoang Khanh Lam43c23802499
4 35933977Nguyễn Đức Hải44A13501802
5 35584918BÙI MINH TRANG44a1320742
6 35153249Nguyễn Hải Nam44A1310949
7 35078341Bùi Minh TRang44a1240813
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616