Xếp hạng Trường Tiểu học Lê Lợi  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Lê Lợi / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Lê Lợi

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35840593phạm thanh nhàn33a1517502615
2 36038555Phạm Thanh Nhàn33a1615002381
3 35900954phạm thanh nhàn33a1514602235
4 35320427Trần Ngọc Vinh33A1514304239
5 35863630phạm thanh nhàn33a1413401836
6 35781949phạm thanh nhàn33a1612352106
7 35811884phạm thanh nhàn33a1411202004
8 35850443phạm thanh nhàn33a139601224
9 35858466phạm thanh nhàn33a139001636
10 35767531phạm thanh nhan33a14770838
11 35800417phạm thanh nhàn33a14750804
12 34911111phamthanhnhan123hg32a147501013
13 35761879pham thanh nhan33a13550577
14 35320928Trần Ngọc Vinh33A115101801
15 35230178Tran Phuc Phu33a414801801
16 35058386Vương Đình Tùng33A11280420
17 35818934phạm thanh nhàn33a11170178
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616