Xếp hạng Trường Tiểu học Kim Đồng  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Kim Đồng / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Kim Đồng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35788763Tran Hoang Huy22/4537408505
2 35851511Phạm Thị Yến22/1420403405
3 35783515Nguyễn Phúc Vinh22/7418955524
4 34721489nguyễn tuấn hưng21/4418256253
5 35575059Mạc đình phúc22/4314103746
6 34718787Vũ Hoàng Nam21/1311402047
7 35848622HOÀNG HẢI ĐỨC22/328003230
8 34718708Dương Thùy Lâm2127303196
9 35580716Vũ Minh Quân22/615901804
10 34750955Phan Nam Phuc 21/615601801
11 34750955Phan Nam Phuc 21/615601801
12 35574532Chi2214601802
13 35778921Lê Thị Bảo Trâm22/514601802
14 34295817Nguyễn Bảo Gia Hân21/114301801
15 34724436Trần Quang Minh21/114101227
16 35477110Nguyễn Phúc Vinh22/7120094
17 35577040ĐỖ QUANG DANH22/11200274
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616