Xếp hạng Trường Tiểu học An Lợi  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học An Lợi / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học An Lợi

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35678605Nguyen thi a44/10414807149
2 35066019phan thị uyển nhi44/1414206553
3 35365806Nguyễn hoàng long44/1412302783
4 35861296Trần Thanh Trúc44.225703543
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616