Xếp hạng Trường THCS Lê Thánh Tông  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Lê Thánh Tông / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Lê Thánh Tông

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36026173Nguyen Huu Bao77a7313604973
2 35759104Nguyễn Thị Thanh Tuyền77a5512607043
3 20648944Huỳnh Võ Như Ngọc7...25701838
4 35838197Trần Đình Quỳnh Anh77a424401719
5 20740625...7...13301152
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616