Xếp hạng Trường Tiểu học Thanh Minh  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Thanh Minh / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thanh Minh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35910095cagiahuy33c7256512464
2 35153118Ngô Nguyễn An Bình33722409925
3 35153093Cà Thành Long337217510972
4 36072432Ngô nguyễn An Bình33a517906150
5 35343984phạm tiến dũng33b516604700
6 36041094cathanhlon33A2560937
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616