Xếp hạng Trường Tiểu học Quài Tở  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Quài Tở / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Quài Tở

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35827464Tòng Văn Quý55a27191511604
2 35795581Lò Văn Thái55a27154012487
3 35843076Tòng Minh Trường QT55a17153011256
4 35769339Lò Quốc Đạt55a17144012470
5 32762386Quàng Văn Niệm55a3714209126
6 35795559Lò Quốc Khánh55a27139510688
7 35630025Phan Huy Hoàng55a27135012280
8 32625812cà hà anh55a37133011591
9 32762203Lò Văn Liêm55a3711506112
10 35460193lò Mạnh Hùng55a3711506549
11 35883597Lường Thị Lệ55a3711308209
12 35904626Lò Thị Thoa55a3711308754
13 35316840Phan Huy Hoàng55a212201801
14 35480348Phan Huy Hoàng55a212201802
15 35547024Phan Huy Hoàng55a211601280
16 35365422Quàng Niệm55a31150684
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616