Xếp hạng Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo  Toán Tiếng Anh 3

Tất cả / Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo / Toán Tiếng Anh  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33005791doanduckhai32a1618105166
2 36059317nguyễn thanh lâm33a1616602226
3 33079426Nguyễn Thanh Lâm32a1616602545
4 35939564Vự Thị Mai Duyên33A3616403468
5 34638952Nguyễn Minh Tuấn32A1512706564
6 35557983nguyễn thanh lâm33a1512102060
7 35830119nguyễn thanh lâm33a141090941
8 32458142Phan Quốc Bảo33A438504844
9 33296668Quyền Gia Phong31a127501479
10 32458114Hoàng Gia Bảo31A427202378
11 32457361Lường Anh Duy33A426103543
12 32455740Bạc Hân Hải Bình32a225802366
13 33869268Hoàng Xuân Tùng32a125701856
14 35904042Quàng Vi Bảo Lâm33A314101046
15 32457790Nguyễn Hải Phong33A41380477
16 35342527Đoàn Tuấn Phong33 a113801775
17 35323052Ngô Phạm Ngọc Diệp33a213801802
18 32479754Lò Thanh Hiền 31A313501169
19 32458276Nguyễn Bạc Hoàng Dương32A41340707
20 35152745nguyễn mạnh cường33a113101277
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616